Zákon  č.  132/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Rovnost v důstojnosti a v právech.;Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Reklama. Marketing. Propagace.;Poplatky ostatní.;Poplatky správní.;Televize.;Rozhlas.;Pravomoc a příslušnost správních orgánů.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2010 Účinnost od: 01.06.2010
Uveřejněno v č. 47/2010 Sbírky zákonů na straně 1722

Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 4, § 20 bodu 21 a § 25 nabývají účinnosti 1.1.2011.