Zákon  č.  140/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
POZEMKOVÉ PRÁVO.;Fondy.;Daň z příjmů právnických osob.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.2010 Účinnost od: 20.05.2010 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 51/2010 Sbírky zákonů na straně 1845

zrušeno 503/2012 Sb.