Zákon  č.  148/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zásady kontroly.;Státní kontrola.;Zbraně a střelivo (obecně).;Poplatky správní.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 21.04.2010 Účinnost od: 01.07.2010
Uveřejněno v č. 52/2010 Sbírky zákonů na straně 1914