Zákon  č.  153/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;AUTORSKÉ PRÁVO. DUŠEVNÍ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ.;SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;Řádné opravné prostředky. Odvolání. Odpor. Námitky v občanském právu.;Poplatky správní.;Daně obecně.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Vysílače. Vysílací stanice.;Telefon.;Veřejné telekomunikační a datové sítě.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Pošta. Držitel poštovní licence.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.04.2010 Účinnost od: 01.07.2010
Uveřejněno v č. 54/2010 Sbírky zákonů na straně 1971