Zákon  č.  155/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;METROLOGIE. MĚROVÁ SLUŽBA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;VNITŘNÍ OBCHOD.;OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Pokuty. Blokové pokuty.;Zbraně a střelivo (obecně).;Právní postavení cizinců.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.04.2010 Účinnost od: 01.08.2010
Uveřejněno v č. 55/2010 Sbírky zákonů na straně 2010