Rozhodnutí  č.  3/2010 (KL5)
Hejtmana Libereckého kraje
o uložení povinnosti za stavu nebezpečí
Oblasti úpravy:
Opatření hospodářské mobilizace.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 13.08.2010 Účinnost od: 13.08.2010
Uveřejněno v č. 5/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 172