Vyhláška  č.  249/2010 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 12.08.2010 Účinnost od: 01.01.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 89/2010 Sbírky zákonů na straně 3548

zrušeno 456/2011 Sb.