Nařízení  č.  266/2010 Sb.
Vlády České republiky
o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
Oblasti úpravy:
ARCHIVNICTVÍ.;Rakousko. Rakouská republika.;Polsko. Polská republika.;Německo. Spolková republika Německo (SRN). Německá říše.;Vývoz a dovoz věcí.;
Schváleno (Vydáno): 11.08.2010 Účinnost od: 20.09.2010
Uveřejněno v č. 99/2010 Sbírky zákonů na straně 3874