Zákon  č.  347/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;Právo na odměnu za vykonanou práci.;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Překážky v práci.; ...
Schváleno (Vydáno): 12.11.2010 Účinnost od: 08.12.2010 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 127/2010 Sbírky zákonů na straně 4752

Pozn.: Ustanovení čl. XXIX bodu 1 nabývá účinnosti 8.12.2010. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2011.
zrušeno 80/2011 Sb.