Nařízení  č.  374/2010 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
Oblasti úpravy:
Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Mzdy pracovníků celní služby.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.2010 Účinnost od: 01.01.2011 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 136/2010 Sbírky zákonů na straně 5075

zrušeno 378/2011 Sb.