Pokyn  č.  D-345
Ministerstva financí
ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně obecně.;Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2010 Účinnost od: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 6/2010 Finančního zpravodaje na straně 217