Zákon  č.  408/2010 Sb.
Parlamentu České republiky
o finančním zajištění
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;FINANČNÍ PRÁVO.;Jiné cenné papíry.;Zajištění obchodních závazků.;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2010 Účinnost od: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 145/2010 Sbírky zákonů na straně 5420