Nařízení  č.  412/2010 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Oblasti úpravy:
SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;Pracovní úrazy.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Nemoci z povolání.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2010 Účinnost od: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 145/2010 Sbírky zákonů na straně 5442