Pokyn  č.  D-334
Ministerstva financí
Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně obecně.;Prvotní evidence.;OECD. Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2010 Účinnost od: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 6/2010 Finančního zpravodaje na straně 213