Pokyn  č.  GFŘ-D-1
Generálního finančního ředitelství
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Devizové hospodářství.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.2011 Účinnost od: 04.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2011 Finančního zpravodaje na straně 45