Vyhláška  č.  11/2011 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Státní finanční politika.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Prémie, odměny a příplatky.;Mzdy pracovníků školství.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.2011 Účinnost od: 31.01.2011 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 5/2011 Sbírky zákonů na straně 90

zrušeno 310/2018 Sb.