Instrukce  č.  88/2010-INV-M
Ministerstva spravedlnosti
o vymáhání pohledávek
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOUDNICTVÍ.;Náklady exekuce.;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;Pohledávky a jiná práva státu a za státem.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Pokuty. Blokové pokuty.;Lhůty.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 30.12.2010 Účinnost od: 01.01.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 1/2011 Rejstříku instrukcí (dříve Sbírky instrukcí a sdělení) na straně 23

zrušeno 4/2012-INV-M