Pokyn  č.  GFŘ-D-2
Generálního finančního ředitelství
k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2011 Účinnost od: 15.02.2011
Uveřejněno v č. 2/2011 Finančního zpravodaje na straně 54