Vyhláška  č.  56/2011 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 01.03.2011 Účinnost od: 01.04.2011
Uveřejněno v č. 21/2011 Sbírky zákonů na straně 546