Zákon  č.  151/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Hygienická a protiepidemická péče.;Právo na život a zdraví.;Povrchové a podzemní vody.;Kontrola vod.;
Schváleno (Vydáno): 28.04.2011 Účinnost od: 07.06.2011
Uveřejněno v č. 57/2011 Sbírky zákonů na straně 1516