Zákon  č.  221/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Exhalace. Emise. Imise.;Daně spotřební obecně.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 21.06.2011 Účinnost od: 22.07.2011
Uveřejněno v č. 78/2011 Sbírky zákonů na straně 2263

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 11, 23, 24, 26, 27, bodu 31, pokud jde o § 45a a 45c a bodů 32, 34 a 35 a čl. III nabývají účinnosti 1.1.2012.