Vyhláška  č.  234/2011 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
Oblasti úpravy:
Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 08.08.2011 Účinnost od: 31.08.2011 Zrušeno: 01.04.2012
Uveřejněno v č. 85/2011 Sbírky zákonů na straně 2511

zrušeno 372/2011 Sb.