Zákon  č.  248/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZAHRANIČNÍ OBCHOD.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;Zbraně a střelivo (obecně).;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem;
Schváleno (Vydáno): 20.07.2011 Účinnost od: 01.09.2011
Uveřejněno v č. 89/2011 Sbírky zákonů na straně 3026

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 23, 29 a 34 nabývají účinnosti 1.9.2011. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 30.6.2012.