Zákon  č.  258/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zadávání veřejných zakázek.;
Schváleno (Vydáno): 04.08.2011 Účinnost od: 12.09.2011 Zrušeno: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 90/2011 Sbírky zákonů na straně 3082

zrušeno 134/2016 Sb.