Zákon  č.  288/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 07.06.2011 Účinnost od: 29.10.2011
Uveřejněno v č. 102/2011 Sbírky zákonů na straně 3666