Zákon  č.  329/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Právní postavení cizinců.;Cizinecký režim.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Příspěvek na dopravu.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Řidiči motorových vozidel.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Poplatky ostatní.;Poplatky správní.;Daň z příjmů právnických osob.; ...
Schváleno (Vydáno): 13.10.2011 Účinnost od: 14.11.2011
Uveřejněno v č. 115/2011 Sbírky zákonů na straně 3970

Pozn.: Ustanovení § 38 odst. 6 a 7 nabývají účinnosti 14.11.2011, ustanovení § 9 odst. 8 nabývá účinnosti 1.1.2014. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2012.