Pokyn  č.  GFŘ-D-5
Generálního finančního ředitelství
k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z dědictví a darování.;Daně spotřební obecně.;
Schváleno (Vydáno): 20.10.2011 Účinnost od: 20.01.2011 Zrušeno: 16.09.2014
Uveřejněno v č. 6/2011 Finančního zpravodaje na straně 146

zrušeno GFŘ-D-18