Zákon  č.  357/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
VĚZEŇSTVÍ.;PODMÍNĚNÉ ODSOUZENÍ, PROPUŠTĚNÍ A UPUŠTĚNÍ OD VÝKONU TRESTU.;Zásady kontroly.;Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí.;Probační a mediační služba.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;Zahlazení odsouzení.;Mladiství podle trestního práva. Trestání mladistvých.;Ukládání trestu při souběhu.;Česká národní banka.;Poplatky správní.;Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba. Justiční stráž.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;
Schváleno (Vydáno): 27.10.2011 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 126/2011 Sbírky zákonů na straně 4490

Pozn.: Ustanovení části první bodů 3, 4, 9 až 11, 13, 14, 16 až 20, 24 až 29 a části druhé a čtvrté nabývají účinnosti 27.4.2012.