Zákon  č.  367/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.;Zadávání veřejných zakázek.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;Státní kontrola.;Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;Rovnoprávnost občanů.;Zákaz rasové diskriminace (apartheidu).;Zabezpečení v nezaměstnanosti.; ...
Schváleno (Vydáno): 06.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 128/2011 Sbírky zákonů na straně 4637