Zákon  č.  369/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojišťovny a zajišťovny.;Poplatky ostatní.;Fondy.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Náklady zdravotní péče.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Organizace zdravotní správy.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 06.11.2011 Účinnost od: 01.04.2012
Uveřejněno v č. 129/2011 Sbírky zákonů na straně 4658