Zákon  č.  370/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;Daně obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daně z příjmů obecně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 06.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 129/2011 Sbírky zákonů na straně 4704