Zákon  č.  372/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;STÍŽNOSTI, ŽÁDOSTI A NÁVRHY FYZICKÝCH a PRÁVNICKÝCH OSOB.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Zdravotničtí pracovníci.;Lékaři a dentisti.;Pokuty. Blokové pokuty.;Stížnosti.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba. Justiční stráž.;Prvotní evidence.;Pitva.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Organizace zdravotní správy.; ...
Schváleno (Vydáno): 06.11.2011 Účinnost od: 01.04.2012
Uveřejněno v č. 131/2011 Sbírky zákonů na straně 4730