Nařízení  č.  378/2011 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012
Oblasti úpravy:
Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 133/2011 Sbírky zákonů na straně 4923

zrušeno 454/2012 Sb.