Vyhláška  č.  384/2011 Sb.
Ministerstva zemědělství
o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Oblasti úpravy:
OCHRANA ROSTLIN.;Mechanizace a automatizace v zemědělství.;Obaly.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2011 Účinnost od: 15.12.2011 Zrušeno: 25.01.2020
Uveřejněno v č. 133/2011 Sbírky zákonů na straně 4943

zrušeno 6/2020 Sb.