Nařízení  č.  409/2011 Sb.
Vlády České republiky
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 07.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 144/2011 Sbírky zákonů na straně 5380