Vyhláška  č.  416/2011 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;NOTÁŘI.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;Osoby právnické.;Mezinárodní finanční korporace.;Akciová společnost.;Společnost s ručením omezeným.;Veřejná obchodní společnost.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 145/2011 Sbírky zákonů na straně 5432