Zákon  č.  420/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.;ORGANIZACE.;PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.;OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ.;CENNÉ PAPÍRY.;POJIŠTĚNÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.; ...
Schváleno (Vydáno): 27.10.2011 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 146/2011 Sbírky zákonů na straně 5455