Zákon  č.  427/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
o doplňkovém penzijním spoření
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;CENNÉ PAPÍRY.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Spořitelny.;Ověřovatel. Auditor. Auditorská společnost. Audit.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky ostatní.;Fondy.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Zprostředkování prodeje věci.; ...
Schváleno (Vydáno): 06.11.2011 Účinnost od: 28.12.2011
Uveřejněno v č. 149/2011 Sbírky zákonů na straně 5624

Pozn.: Ustanovení § 29 až 73, § 94 až 97 a § 170 až 200 nabývají účinnosti 28.12.2011. Ustanovení § 86 nabývá účinnosti 28.6.2012. Ustanovení § 84 odst. 3 nabývá účinnosti 1.6.2013. Ustanovení § 74 až 83, § 84 odst. 1, 2 a 4, § 85 a 87 nabývají dle čl. I bodu 28 zákona č. 399/2012 Sb. účinnosti 1.11.2012, faktické datum účinnosti těchto ustanovení však nastává v souladu s § 3 odst. 3 zákona 309/1999 Sb. patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 12.12.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.