Vyhláška  č.  440/2011 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚZEMNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) ČLENĚNÍ STÁTU.;Města. Obce. Názvy měst a obcí.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 152/2011 Sbírky zákonů na straně 5794

zrušeno 51/2020 Sb.