Zákon  č.  456/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
o Finanční správě České republiky
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;Působnost státní finanční správy.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.2011 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 157/2011 Sbírky zákonů na straně 6066