Zákon  č.  458/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Oblasti úpravy:
PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.;STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Poplatky ostatní.;Poplatky (obecně).;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 158/2011 Sbírky zákonů na straně 6082

Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. XCV zákona.