Zákon  č.  465/2011 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVA KULTURY.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Film.;Kulturní fondy.;Státní kontrola.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2011 Účinnost od: 30.12.2011
Uveřejněno v č. 160/2011 Sbírky zákonů na straně 6218