Zákon  č.  1/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PRACOVNÍ SMLOUVA.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní finanční podpory.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Osoby právnické.;Právní postavení cizinců.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Evidence pracovních sil.;Jiné zvláštní pracovní podmínky.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; ...
Schváleno (Vydáno): 09.12.2011 Účinnost od: 05.01.2012
Uveřejněno v č. 1/2012 Sbírky zákonů na straně 2

Pozn.: Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).