Zákon  č.  17/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
o Celní správě České republiky
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Státní celní správa.;Rozvoj informačních systémů.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Právo na ochranu osobních údajů.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2011 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 5/2012 Sbírky zákonů na straně 98