Pokyn  č.  GFŘ-D-8
Generálního finančního ředitelství
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Devizové hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 02.01.2012 Účinnost od: 02.01.2012
Uveřejněno v č. 2/2012 Finančního zpravodaje na straně 84