Směrnice  č.  MV-108001-48/SC-2011
Ministerstva vnitra
k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;Rodné číslo.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Zrušeno: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 7/2011 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí na straně 162

zrušeno MV-27690-25/SC-2018