Vyhláška  č.  48/2012 Sb.
Ministerstva financí
o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 02.02.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 18/2012 Sbírky zákonů na straně 359