Úplné znění  č.  66/2012 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;DRUŽSTVA PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA.;Svoboda projevu a právo na informace.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Účetnictví.;Transformace družstev.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Obchodní zástava. Zástavní právo.;Odpovědnost za škodu v obchodním právu.;Bytová družstva. Stavební bytová družstva.Společenství vlastníků jednotek.;Akcie.;
Schváleno (Vydáno): 07.03.2012 Účinnost od: 07.03.2012 Zrušeno: 01.07.2012
Uveřejněno v č. 25/2012 Sbírky zákonů na straně 714

zrušeno 167/2012 Sb.