Oznámení  č.  ZD13/2012
Ministerstva zdravotnictví
o změně názvu státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 30.01.2012 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku Ministerstva zdravotnictví na straně 260