Zákon  č.  85/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
LOŽISKA NEROSTŮ.;HORNÍ PRÁVO.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;EKOLOGICKÁ ÚJMA. EKOLOGICKÁ ŠKODA.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;FINANCOVÁNÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Dobývací prostor.;Vyhrazené a nevyhrazené nerosty.;Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů.;Ochrana přírody a krajiny.; ...
Schváleno (Vydáno): 07.02.2012 Účinnost od: 19.04.2012
Uveřejněno v č. 31/2012 Sbírky zákonů na straně 979